معترض ثروتمند چشم خود را در اعتراضات از دست داد / اقدام قانونی خانواده

خانواده ثروتمند یک معترض ضد دولت که در جریان تظاهرات از ناحیه یک چشم مجروح شده…

بانکوک، شهر میلیونرها

بله، درست متوجه شده‌اید – بانکوک شهر میلیونرها است. این یک واقعیت است که ممکن است…

به گزارش فوربس؛ ۵۰ ثروتمند تایلند عملکرد خوبی در دوران کرونا داشته‌اند

۵۰ ثروتمند تایلند در لیست ۲۰۲۱ فوربس به رهبری برادران چئاوارانون در طی همه گیری کویید…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.