بانکوک جشن سونکران را لغو و اماکن تفریحی در جاده کائوسان را تعطیل خواهد کرد

شهرداری کلانشهر بانکوک تصمیم گرفته است تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده برای جشنواره سونکران در…

جاده کائوسان در بانکوک

این فقط یک خیابان کوتاه به طول حدود ۴۰۰ متراست، اما جاده کائوسان (Khao San Road)…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.