بازگشایی جزایر سامویی، پنگان و تائو در استان سورات تانی قطعی شد

مقامات امروز ۶ ژوئیه تأیید کردند که سه جزیره تفریحی در استان سورات تانی (جزیره سامویی،…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.