جزیره آدانگ در استان ساتون

جزیره آدانگ (Ko Adang) دومین جزیره بزرگ در پارک دریایی ملی تاروتائو، در تایلند، بسیار نزدیک…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.