جزیره بامبو در استان کرابی

جزیره بامبو، به زبان تایلندی به جزیره پای (Koh Pai) معروف است، در شمال شرقی مجمع…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.