بازگشایی جزایر سامویی، پنگان و تائو در استان سورات تانی قطعی شد

مقامات امروز ۶ ژوئیه تأیید کردند که سه جزیره تفریحی در استان سورات تانی (جزیره سامویی،…

جزیره تائو در استان سورات تانی

جزیره تائو (Koh Tao) به معنی جزیره لاک پشت‌ها مقصد غواصی در تایلند میباشد که سواحل…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.