جزیره تاروتائو در استان ساتون

جزیره تاروتائو بزرگترین جزیره پارک ملی دریایی تاروتائو در استان ساتون در جنوب تایلند است. این…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.