جزیره جام در استان کرابی

جزیره جام (Ko Jum) یک جزیره کوچک در استان کرابی در دریای آندامان است که در…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.