جزیره دِئن در استان سورات تانی

جزیره دِئن (Koh Taen) یک جزیره کوچک در سمت جنوبی جزیره سامویی در خلیج تایلند است.…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.