تسهیل ورود گردشگران داخلی به جزایر پوکت و سامویی

از آخر این هفته، محدودیت های ورود به جزایر پوکت و سامویی برای گردشگران داخلی کاملاً…

احتمال لغو طرح گردشگری سامویی پلاس در پی افزایش موارد کرونایی در این جزیره

روزانه به موارد کرونایی در جزیره سامویی اضافه می‌شود، اگر وضعیت کویید ۱۹ طی ۲ هفته…

جزیره سامویی در استان سورات تانی

جزیره سامویی (و یا کو سامویی) یک جزیره تفریحی محبوب در خلیج تایلند با سواحل خیره…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.