جزیره لانتا در استان کرابی

جزیره لانتا، یا «کو لانتا» یک منطقه جزیره ای در استان کرابی در ساحل آندامان تایلند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.