جزیره لیبونگ در استان ترانگ

جزیره لیبونگ یکی از ۵۵۰ جزیره در دریای آندامان در تایلند است که در منطقه کانتانگ…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.