جزیره موک در استان ترانگ

جزیره موک یا «کو موک» یک جزیره در منطقه ساحل آندامان جنوبی در جنوب تایلند است.…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.