جزیره ننگ یوان در استان سورات تانی

جزیره ننگ یوان جزیره رویایی فوق العاده که مکان محبوب برای غواصی محسوب می شود. جزیره…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.