جزیره وای در استان تراد

جزیره کوچک وای (Koh Wai) در جنوب جزیره چانگ و استان تراد قرار دارد .این جزیره…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.