جزیره پانیه در پنگ نگا

جزیره “ پانیه “ یک جزیره ماهیگیری در تایلند میباشد که در پَنگ نگا واقع شده.…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.