جزیره پایام در استان رانونگ

جزیره پایام, یا «کوه پایام» دومین جزیره بزرگ دریای آندامان و با فاصله کمی از مرز…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.