جزیره پراتونگ در استان (پن یا) پنگ نگا

جزیره پراتونگ به معنی جزیره بودای طلایی در زبان تایلندی، یک جزیره ۸۸ کیلومتری است که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.