ساحل میمون در جزیره پی پی

ساحل میمون در ضلع جنوب غربی خلیج تونسای حدود ۷۰۰ متری اسکله واقع شده است، این…

جزایر پی پی در استان کرابی

جزایر پی پی در تایلند، بین جزایر بزرگ پوکت و تنگه ساحل مالاکا تایلند، واقع شده…

تالاب پیله در استان کرابی

تالاب پیله (Pileh Lagoon) دومین بزرگترین مجمع الجزایر در جزیره پی پی است و در واقع…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.