جزیره کام در استان تراد

جزیره کام (Ko Kham) یک جزیره کوچک در نزدیکی جزیره ماک (Ko Mak) است که تقریباً…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.