تایلند در حال برنامه ریزی برای برگزاری جشن بازگشایی کشور است

وزارت گردشگری و ورزش تایلند در حال برنامه ریزی برای برگزاری کنسرت در بانکوک و پوکت…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.