بانکوک برای جشن روز سنت پاتریک، سبز می شود

بانکوک هفته آینده با سبز شدن بقیه شهر های جهان به آنها خواهد پیوست – اما…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.