آمریکا به شهروندان خود برای سفر به تایلند هشدار داد

در حالی که تایلند برای بازگشایی مرز‌های این کشور به روی جهانگردی بین المللی چالش‌های زیادی…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.