خانه تاریخی ویچایِن در استان لوپبوری

خانه ویچایِن مکانی برای پذیرش مقامات نظامی و سفرا بود که در جاده‌ای به همین نام…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.