کشف 200 خزنده خطرناک وارداتی از تایلند در فرودگاه امام

سخنگوی گمرک گفت: تعداد زیادی مار، مارمولک، لاک پشت، عقرب و رتیل توسط کارکنان گمرک فرودگاه…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.