خلیج پَن یا در جنوب تایلند

خلیج پَن یا (Phang Nga Bay) خلیجی به مساحت 400 کیلومتر مربع است که حدود ۹۵…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.