قوانین قدیمی خنده دار و عجیب و غریب در تایلند

هر کشوری دارای قوانین نسبتاً عجیب و قدیمی است که نتوانسته اند با مدرنیته همگام شوند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.