تصاویر دردناک از خلوتی فرودگاه دان موانگ در بانکوک

اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کویید ۱۹ برای سفر‌های بین استانی و همچنین محدودیت‌های پرواز‌های بین المللی، فرود‌گاه‌های…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.