پارک ملی و موزه دایناسور پو ویانگ در استان کون‌گِن

پارک ملی پو ویانگ (Phu Wiang) در استان کون گن، شمال شرقی تایلند قرار دارد. این…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.