هشدار نسبت به دارو‌هایی که گفته می‌شود به درمان کرونا کمک می‌کند

وزارت اقتصاد و جامعه دیجیتال تایلند به مردم هشدار داده است که شایعات مبنی بر اینکه…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.