دلارهای توریستی امسال فقط از طریق فیلمسازان خارجی تأمین شده است

وزارت گردشگری تایلند اخیراً گفته است که تنها درآمد بخش گردشگری سال جاری از طریق فیلمسازان…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.