روند آهسته واکسیناسیون می تواند بات تایلند را ضعیف کند

بات تایلند روز دوشنبه ۲۱ ژوئن، با ۳۱/۴۷ دلار آمریکا باز شد که نسبت به روز…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.