دهکده گلها در استان چیانگ‌مای

در منطقه ماء ریم (Mae Rim)، استان چیانگ مای، در شمال تایلند، پر از گل های…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.