پارک ملی دوی اینتانون در چیانگ‌مای

پارک ملی دوی اینتانون ملقب به سقف تایلند یکی از محبوب ترین پارک های ملی تایلند…

دهکده بان پا پونگ پیانگ در چیانگ‌مای

دهکده بان پا پونگ پیانگ از بی نظیرترین مکان‌های چیانگ‌مای در تایلند است که برای عموم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.