پارک سووان لوانگ راما نهم در بانکوک

سووان لوانگ راما نهم و یا پارک راما نهم، بزرگترین فضای سبز بانکوک است که دارای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.