خدمات اداره حمل و نقل زمینی در سراسر کشور از سر گرفته می شوند

پس از بهبود وضعیت کویید ۱۹، دفاتر اداره حمل و نقل زمینی تایلند (DLT) در سراسر…

اکنون می توانید گواهینامه رانندگی خود را 6 ماه قبل از انقضا تمدید کنید

مدیرکل حمل و نقل زمینی گفت، وزارت حمل و نقل زمینی (DLT) دوره ای را که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.