قابل توجه دانشجويان رشته های پزشكی شاغل به تحصيل در خارج از كشور

براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی ناجا، كليه دانشجويان گروه های پزشكی كه تا پايان سال ۱۳۹۷…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.