اعتراضات روزانه در سراسر تایلند تا زمان استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت

فعالان ضد دولتی تایلند وعده داده اند که اعتراضات هر روز در سراسر کشور برگزار می…

رهبر اعتراضات تایلند: تا زمانی که به قید وثیقه آزاد شوم، اعتصاب غذا خواهم کرد

جلسه دادگاهی رهبران اعتراضات تایلند دیروز (دوشنبه) به اتهام شورش و توهین به پادشاهی این کشور…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.