ابراز امیدواری نخست وزیر تایلند از سفر رهبر مذهبی عربستان به این کشور

محمد بن عبدالکریم آل عیسی، دبیرکل اتحادیه جهان اسلام (MWL) و رئیس انجمن علمای مسلمان روز…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.