ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در تایلند به مناسبت روز مقدس بوداییان

روز ماکا بوچا (Makha Bucha)، یکی از مقدس ترین تعطیلات بودایی است که روز چهارشنبه، ۱۶…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.