روز ملی زبان تایلندی چه روزی است؟

امروز ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ روز ملی زبان تایلندی است در ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۲، پادشاه بومیپول آدولیاده…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.