ساحل پاتایا در استان چونبوری

ساحل پاتایا به طول حدود ۳ کیلومتر یکی از محبوبترین سواحل گردشگری تایلند می باشد که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.