ساحل پرا ننگ در استان کرابی

ساحل پرا ننگ (Phra Nang Beach) در نوار خلیج رایلای (Railay) در دریای آندامان قرار دارد.…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.