پنج پلیس در حمله مسلحانه پاتانی زخمی شدند

در جنوب تایلند استان پاتانی، جایی که فعالیت‌‌های شورشیان اغلب با خشونت و خسارات به پایان…

مسجد تاریخی کروسه در شهر پاتانی

مسجد کروسه (Krue Se) همچنین به نام های مسجد گرِسیک، مسجد پیتو کرو بان یا مسجد…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.