اولین پارکینگ خودکار در بانکوک راه اندازی شد

به منظور تشویق رانندگان به انتخاب وسایل حمل و نقل عمومی، روز جمعه اولین پارکینگ خودکار…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.