پارک تاریخی سی ساتچانالای در استان سوکوتای

پارک تاریخی سی ساتچانالای یک پارک تاریخی در منطقه سی ساتچانالای، استان سوکوتای، شمال تایلند است.…

پارک تاریخی مئنگ سینگ در کانچانابوری

مئنگ سینگ (Mueang Sing) یک پارک تاریخی در منطقه سای یوک در استان کانچانابوری، تایلند است.…

پارک تاریخی پنوم رونگ در استان بوریرام

پارک تاریخی پنوم رونگ، مکانی باقی مانده از دوران امپراتوری خمر بزرگ با قدمت بیش از…

پارک تاریخی پیمای در استان ناکون راتچاسیما

پارک تاریخی پیمای، یکی از بزرگترین معابد هندو در تایلند است. این پارک در شهرستان پیمای،…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.