پارک توریستی و موزه موآنگ بوران در ساموت پراکان

موآنگ بوران (Muang Boran)، همچنین به عنوان شهر باستانی و سیام باستان شناخته می شود، یک…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.