پارک ملی کائو سوک در استان سورات تانی

پارک ملی کائو سوک (Khao Sok) در جنوب تایلند در استان سورات تانی واقع شده است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.