پارک ملی گِئنگ گراچان تایلند ثبت جهانی شد

واراووت سیلپا آراچا، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست تایلند روز دوشنبه (۲۶ ژوئیه) اعلام کرد،…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.