پارک پرندگان در استان چاینات

پارک پرندگان چاینات که در سال ۱۹۸۳ احداث شد به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری و…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.